Privacy

Privacyverklaring sollicitantenportaal Omrin bedrijven


Als je via www.werkenbijomrin.nl solliciteert naar een baan bij één van de tot de Omrin-groep behorende ondernemingen of naar een baan bij KSI B.V., verstrek je ons gegevens over jezelf.  Niet alleen via ons online formulier, maar ook in de documenten die je toevoegt als bijlage, zoals je CV en motivatiebrief. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Omrin met jouw persoonsgegevens om gaat. Deze privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens rondom jouw sollicitatie en de sollicitatieprocedure tot het moment dat je bij ons in dienst treedt (of niet). 

Omrin hecht groot belang aan jouw privacy en gaat daarom zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via deze privacyverklaring vermelden voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om je persoonsgegevens te beschermen;
 • jouw rechten respecteren, zoals het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en te verbeteren;

Persoonsgegevens

Als je solliciteert op een vacature of via een open sollicitatie kan OMRIN de onderstaande persoonsgegevens van je verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum en leeftijd
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • opleiding
 • inhoud CV en motivatiebrief
 • (pas)foto
 • Gebruikersnaam van de sollicitatieportaal
 • inhoud communicatie via de sollicitatieportaal en e-mailverkeer
 • status sollicitatie

Als je wordt aangenomen zal OMRIN ook de volgende gegevens bij je opvragen en verwerken:

 • kopieën van diploma’s
 • kopie paspoort, inclusief BSN en pasfoto
 • kopie rijbewijs (indien nodig voor je functie)
 • nationaliteit
 • gegevens dienstverband en functie
 • IBAN nummer en bankgegevens
 • Arbeidsovereenkomst met bijlagen

Grondslag voor verwerking


OMRIN gebruikt je persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie waar je naar solliciteert of dat je geschikt zou zijn voor andere functies of toekomstige vacatures. Als je wordt aangenomen verwerkt OMRIN je gegevens om je arbeidsovereenkomst en personeelsdossier te kunnen opstellen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in dat verband. Ook kan OMRIN je persoonsgegevens gebruiken om de sollicitatieportaal te verbeteren en de sollicitatieprocedure zo efficiënt mogelijk te maken.

Doelen van verwerking


De hiervoor genoemde persoonsgegevens kunnen door OMRIN gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • verwerken vacatures en sollicitaties
 • beoordelen geschiktheid sollicitanten voor de specifieke functie
 • beoordelen of je onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (indien van toepassing)
 • verbetering sollicitatieprocedure
 • het behandelen van vragen, opmerkingen en klachten
 • maken van analyses en rapportages over vragen, opmerkingen en klachten
 • verbetering sollicitantenportaal
 • beheer en beveiliging ICT-systemen van OMRIN
 • naleving van wettelijke verplichtingen en uitvoeren van rechterlijke bevelen
 • voeren van geschillen

Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan Omrin gebruik maken van diensten van derden die toegang kunnen hebben tot je persoonsgegevens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan IT leveranciers. Je persoonsgegevens zullen door Omrin niet worden verkocht of verhuurd voor commerciële, goede of ideële doelen. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of overheidsinstanties.

Cookies


Door gebruik te maken van de website www.werkenbijomrin.nl worden automatisch functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult in het sollicitatieformulier. Ook worden functionele cookies gebruikt voor het uitlezen van je browserinstellingen zodat de website goed op je beeldscherm komt.

Bewaartermijnen


Als je wordt afgewezen nadat je hebt gesolliciteerd worden je gegevens binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Kom je in dienst bij OMRIN, dan worden je persoonsgegevens langer bewaard, onder meer in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging


OMRIN neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. OMRIN hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. We evalueren dit beleid periodiek en als het nodig is passen we onze maatregelen aan.

Je rechten


Je hebt het recht om een verzoek te doen om inzage te krijgen in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 4 weken een overzicht van je persoonsgegevens. Als je gegevens niet juist zijn, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je OMRIN vragen om overdracht van je persoonsgegevens.

Contact


Heb je vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van jouw persoongegevens of wil je een verzoek doen tot inzage, dan kun je contact opnemen via:

Email:  privacy@Omrin.nl

Post     OMRIN
             onder vermelding van: sollicitantenportaal
             Postbus 1622
             8901 BX Leeuwarden

Om misbruik te voorkomen vragen wij je bij indiening van een verzoek tot inzage je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Wijzigingen privacyverklaring


OMRIN kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. OMRIN raadt je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 22 januari 2019